Mala dvorana

Mala dvorana je v zgornjem nadstropju Doma kulture Kamnik in je namenjena redni tedenski vadbi različnim kulturnim in športnim ustvarjalcem. Možne so plesne in pevske vaje ter srečanja.