Program

Razstava: Vrtec Zarja: Zvoki tradicije

Likovna razstava  |  torek, 1. 9. 2020, ob 10.00  |  Galerija Doma kulture Kamnik

Razstava: Vrtec Zarja: Zvoki tradicije

Galerija DKK

september, Galerija Doma kulture Kamnik
Vrtec Zarja
Zvoki tradicije
razstava izbranih otroških likovnih del

Razstava bo na ogled do 22. septembra v času uradnih ur Doma kulture Kamnik.


Razstava izbranih otroških likovnih del Zvoki tradicije zaokrožuje letošnji četrti likovni natečaj Raziskujemo senzoriko, ki ga je pripravil Zasebni vrtec Zarja, Kamnik. Natečaj je namenjen predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovnih šol. Tudi letos so bili poleg slovenskih vrtcev in prve triade osnovnih šol k sodelovanju povabljeni vrtci in osnovne šole iz sosednjih držav: Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Cilj natečaja je vzpodbuditi otroke in njihove mentorje, da vizualno upodobijo senzorne - vidne, slušne, tipne - dražljaje in občutke na dano temo.

Na ogled bodo postavljena, po mnenju strokovne komisije, najboljša otroška likovna dela, ki so prispela na natečaj. Strokovna komisija v sestavi: 

  • dr. Uršula Podobnik, višja predavateljica za področje likovne pedagogike, UL Pedagoška fakulteta,
  • Saša Bučan, umetnostna zgodovinarka, kustosinja v Galeriji Mihe Maleša v Kamniku, in 
  • Zdenka Brglez Trtnik, prof. likovne umetnosti, vzgojiteljica v Zasebnem vrtcu Zarja Kamnik, 

je izmed vseh razstavljenih likovnih izdelkov nagradila tri sklope likovnih del znotraj treh starostnih skupin. Nagrajena dela izstopajo v interpretacijski izvedbi dane teme, kakovostni izvedbi izbrane likovne tehnike in v suverenosti likovne poteze.

 

 
 

© Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik