Zavod za kulturo Kamnik, Fužine 10, Kamnik
Otvoritev razstave: 50 let teritorialne obrambe Slovenije

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda obeležuje 20-letnico svojega delovanja in 50-letnico ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije z izidom novega zbornika. Zborniku Hvala vam iz leta 2018 tokrat sledi delo, ki tematiko nadaljuje, dopolnjuje in razširja pod naslovom Ne pozabimo!.

V njem so zbrani zapisi in fotografije različnih avtorjev, novi prispevki o doslej manj znanih dogodkih ter njihovih okoliščinah v prelomnem času osamosvajanja Republike Slovenije. Z več zornih kotov  osvetljuje dejavnost Teritorialne obrambe, Manevrske strukture narodne zaščite in zaslužnih posameznikov v pripravah obrambe in aktivnostih med osamosvojitveno vojno, prinaša pa tudi kronološki pregled (so)delovanja veteranskih organizacij na Kamniškem, kot so Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik - Komenda, Policijsko veteransko društvo Sever - Odbor Kamnik, Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Kamnik in drugi dejavniki.

Otvoritev razstave bo dan po predstavitvi zbornika v Knjižnici Franceta Balantiča, v sredo, 24. oktobra, ob 18.00 v Galeriji Doma kulture Kamnik.

Vstop prost!