Zavod za kulturo Kamnik, Fužine 10, Kamnik

Ozaveščevalni dogodek

Ministrstvo za okolje in prostor ter Inštitut za vode Republike Slovenije
KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI?

Predavanje
Vstop prost!

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za vode Republike Slovenije vabita na ozaveščevalni dogodek Kako živeti s poplavami?

Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti?
Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih?
Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril?
Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo v primeru poplave?

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija Republike Slovenije za okolje inUprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni!