Sporočilo za javnost

Dom kulture Kamnik je gostil okoliške občine, ki so prav tako kot Občina Kamnik podprle kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025. Zbrali so se predstavniki naslednjih občin: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice. Predstavnikom, zlasti oddelkov za družbene dejavnosti, se je pridružil tudi vodja območne izpostave Kamnik pri JSKD, g. Tone Ftičar.

Spomnimo: Ljubljana se je 27. februarja uvrstila v končni izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025. Za naziv se poteguje skupaj z Novo Gorico, Piranom in Ptujem. Mesta so pozvana, da nadgradijo prijavne knjige, decembra bo mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov izmed štirih mest izbral najbolj inovativno in celostno kandidaturo, ki se bo ponašala z nazivom do leta 2025, ko bo prestolnica kulture domovala v Sloveniji.

Do takrat je še dolga in zahtevna pot. Ljubljana kandidira s 25 okoliškimi občinami. Tudi severno od Ljubljane je kulturno življenje pestro in živahno. Kako ga torej povezati z Ljubljano in krovno temo ljubljanske kandidature – »solidarnost«? Kako v kulturne in umetniške projekte vključiti občane in lokalno skupnost? Kako kulturo in umetnost povezati s trajnim razvojem mest in varovanjem okolja? Ker je zaveza ljubljanske kandidature, da se 33 odstotkov programa razvije in ustvari v regiji, je zdaj čas, da tudi občine in vsa lokalna kulturna društva ter ustvarjalci prepoznamo to kot priložnost in kreativni izziv.

Liljana Mastikosa (višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti v Občini Kamnik) je poudarila, da je sodelovanje pri pripravi tako zahtevne kandidature ključno, Anja Koleša (programska vodja v Domu kulture Kamnik) je povezovanje predstavila kar na konkretnem primeru: ekipa doma solidarno podpira kamniške ustvarjalce in z njimi zdaj, po preklicu epidemije, že ponuja pester kulturni junijski program v Kamniku. Dušan Dovč (projektni sodelavec Doma kulture Kamnik in član delovne skupine za kandidaturo LJ EPK 2025) pa je predstavil cilje in namen projekta prestolnice kulture. Skupaj so nato iskali in tudi našli nekaj skupnih točk: nekatere občine povezuje tradicija in znanje čebelarstva; velik potencial so medgeneracijski centri in sodelovanja s šolami, ki lahko razvijajo kulturno-umetnostno vzgojo; ljubiteljska kultura in glasbena dediščina (npr. tradicija mestnih godb) … Infrastrukturne prenove so zahtevnejši projekti, ki pa lahko v povezavi z evropsko prestolnico kulture dobijo novo razsežnost (npr. vzpostavitev Kopitarjevega centra v Vodicah, že delujoč Mekinjski samostan v Kamniku; prenova kmečke domačije v nov kulturni in večnamenski center v Dolu pri Ljubljani; prenova kozolca v muzej na prostem v Trzinu). Občine bodo z lokalnimi kulturnimi deležniki oblikovale programe, ki bodo primerni tudi za kandidaturo in bodo imeli evropsko razsežnost ter bodo svoje mesto, regijo in širše nagovarjale z vrednoto »solidarnosti«.

2. javno povabilo za zbiranje predlogov Ljubljana EPK 2025

Mesto Ljubljana pripravlja drugo javno povabilo, ki bo naslovljeno na producente, javne zavode, nevladne organizacije, umetnike in druge posameznike, predvsem pa bo kulturo in umetnost povezalo tudi z okoljskimi temami, aktivnim državljanstvom in solidarnostjo z ranljivimi skupinami prebivalcev. Razpis bo objavljen na začetku junija, rok za oddajo programov bo do konca junija. Več informacij bo dostopnih na spletni strani epk.ljubljana.si.

Glede na današnji spoznavni sestanek in potrebo po čim večji obveščenosti so v Domu kulture Kamnik pripravili predstavitev povabila, na katerega so povabili vse, ki so povezani s kulturo in ustvarjalnostjo. Srečanje bo takoj po uradni objavi povabila.

Povabilo za umetniškega direktorja/direktorico

Že zdaj pa je objavljeno javno povabilo kandidatkam in kandidatom za mesto umetniškega direktorja/direktorice programa Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025. Rok za oddajo kandidatur je 20. junij. Več informacij na spletni strani ljubljana.si (razdelek razpisi).


Zahvala

Delovna skupina za pripravo kandidature LJ EPK 2025 se za organizacijo zahvaljuje Občini Kamnik in Domu kulture Kamnik (Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik).