Svet zavoda Javnega zavoda za kulturo Kamnik je sprejel dopolnitve k cenikom Doma kulture Kamnik.

Spoštovani uporabniki in najemniki Doma kulture Kamnik!

S 1. 1. 2023 so v veljavo stopili novi ceniki za najem ter uporabo prostorov, opreme in drugih storitev Doma kulture Kamnik. Cenike smo tokrat dopolnili zaradi razširitve naše ponudbe ter uskladitve cene uporabe koncertnega klavirja. Vse ostale postavke ostajajo nespremenjene.

Za vse morebitne nadaljnje informacije lahko pokličete na 01 8318 226 ali se oglasite v Domu kulture Kamnik v času uradnih ur.


Cenik Dom kulture Kamnik 2023 - splošni

Cenik Dom kulture Kamnik 2023 - neprofitni, ki velja za:

  • javne zavode katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik,
  • javne zavode in nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, s sedežem v občini Kamnik,
  • Občino Kamnik,
  • za dobrodelni namen prireditev in druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Kamnik.

Cenik Dom kulture Kamnik 2023 - upravljanje in druge storitve