Samostan Mekinje 018938898 info@samostanmekinje.si Polčeva pot 10, 1241 Kamnik
Prikaz obrezovanja sadnega drevja

Izvajalec: Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice ponovno organizira prikaz obrezovanja sadnega drevja, ki bo potekal v sadovnjaku samostana Mekinje, kar je del širšega načrta oživitve in razširitve obstoječega sadovnjaka in ga želimo na ta način predstaviti kot učni sadovnjak v mestu. Predaval  bo dr. Jan Bizjak.

Dogodek poteka v okviru projekta Znanje preteklosti za zdravo prihodnost, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.