Arboretum Volčji Potok 01 8312345 prireditve@arboretum.si Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Prikaz obrezovanja hortenzij

Na prikazu bomo obravnavali obrezovanje lataste hortenzije, virginske hortenzije, enkrat cvetoče kmečke hortenzije in pocvitajoče velikolistne hortenzije.

Cena delavnice je 10 €/osebo, poleg tega se plača vstopnino v park. Znesek se poravna pri blagajni parka pred pričetkom delavnice. Zberemo se na dvorišču pristave. Obvezna prijava na prireditve@arboretum.si do petka, 1. 3. 2024, do 12.00. V zadevo napišite: PRIJAVA – OBREZOVANJE HORTENZIJ. Prosimo, pripišete še številko svojega mobilnega telefona (le za obveščanje o odpovedi dogodka).