Arboretum Volčji Potok 01 8312345 prireditve@arboretum.si Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Fotoalbumi Helene in Elze Souvan

Dogodek ob dnevu žena

Zgodovina parka Arboretum Volčji Potok je močno prepletena z družino Souvan. Prenove in spremembe parkovnega prostora, ki jih je v začetku dvajsetega stoletja zasnoval Leon Souvan, še danes predstavljajo nekatere ključne vedute parka. V letu 2023 smo dobili v dar fotografske albume Helene in Elze Souvan, iz katerih lahko na črno-belih fotografijah izluščimo podobe parkovne preteklosti. Na predavanju Magde Merhar, študentke krajinske arhitekture z Biotehniške fakultete v Ljubljani, se bomo vrnili v čas Souvanovih žensk, njihovega vsakdana v parku in na potovanjih. Občutili bomo prostor, kot sta ga doživljali Helena in Elza Souvan, in izbrane lokacije primerjali z današnjim stanjem. Vpogled v stare fotoalbume nam odstira razumevanje zgodovine parka in preteklega ambienta Arboretuma.

Dogodek je brezplačen, plača se vstopnino v park. Prost vstop za študente z veljavno študentsko izkaznico. Prijave niso potrebne. Dogodek bo potekal v Galeriji Janeza Boljke.