Društvo sv. Jakoba Kamnik 031564705 marjeta.humar@guest.arnes.si Frančiškanski trg 2, 1241 Kamnik

 

Drenažno zajetje Iverje je bilo izdelano med leti 1973 in 1978. Od takrat oskrbuje velik del  Kamničanov (okrog 27.000) s pitno vodo. Drenaža se napaja z vodo iz struge Kamniške Bistrice, ki postaja vse bolj onesnažena s fekalijami in odpadnimi vodami iz velikoplaninske planote in doline Kamniške Bistrice. Kamniški jamarji v zadnjih letih intenzivno spremljajo fizikalno-kemijsko in mikrobiološko stanje podzemnih voda v nedrju Kamniško-Savinjskih Alp in seznanjajo širšo javnost z izsledki, odgovorne pa opozarjajo na nepravilnosti, ki lahko zelo negativno vplivajo na kvaliteto podzemne pitne vode.