Arboretum Volčji Potok 01 8312345 prireditve@arboretum.si Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Cvetoča pot Marije Auersperg Attems

Razstava zajema iz prispevkov, ki so jih sodelujoči strokovnjaki in znanstveniki pripravili za posvet Presek ustvarjene krajine, arhitekture in likovne umetnosti – primer Marije Auersperg Attems, ki se je odvil septembra 2020 v Dornavi. Z njo opozarjamo, da likovna dediščina Marije Auersperg Attems postane bolje razumljiva in zanimivejša, ko jo postavimo v kontekst dosežene vrtne kulture, arhitekture, dogajanj v habsburški monarhiji in živega zanimanja za novosti v širšem evropskem prostoru. Razstava obsega 32 panojev z veliko slikovnega materiala, tekst je v slovenskem in angleškem jeziku. Avtor razstave je Matjaž Mastnak, urednica razstave pa Mateja Račevski iz Arboretum Volčji Potok.